HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG NĂM 2019    
Cập nhật: 21/12/2022 08:34
Xem lịch sử tin bài

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  CƠ QUAN CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG NĂM 2019

Nhằm phát huy quyển làm chủ của công chức, viên chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống,năng lực và trình độ chuyên môn, nhiệm vụ, làm việc có năng suất, chất lượng,hiệu quả; thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp,ngày 04/02/2020, tại trụ sở làm việc của Bộ, Cục Quan hệ lao động và Tiềnlương (QHLĐTL) đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019. Tham dự hội nghị có toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục;đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vịtrong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 do Cục trưởng Nguyễn Huy Hưng trình bày; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban chấp hành Công đoàn Cục do Bà Nguyễn Thùy Linh, Chủ tịch Công đoàn trình bày.

Năm 2019, Cục QHLĐTL đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ giao, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Ban cán sự đảng Bộ trình Ban Bí thư Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW; rà soát, sửa đổi 9/17 chương của Bộ luật Lao động về những nội dung liên quan đến chức năm quản lý nhà nước của Cục; tiếp tục thể chế hóa các nội dung về cải cách chính sách tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Với các kết quả đạt được trong năm qua, tập thể Cục QHLĐTL được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen đối với tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Trên cơ sở kết quả đạt được của phong trào thi đua năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Cục, bà Nguyễn Thùy Linh – Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Cục đã phát động phòng trào thi đua năm 2020 với nội dung: Toàn thể cán bộ,công chức, viên chức, người lao động của Cục quyết tâm thực hiện tốt các cuộc vậnđộng và phong trào thi đua yêu nước gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chínhtrị năm 2020. Hội nghị đã thảo luận và nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểuvề đánh giá kết quả công tác năm 2019 bao gồm việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; hoàn thiện các Quy chế của Cục.

Tại Hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 đã được bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Ban Thanh tra nhân dân gồm 05 thành viên đã ra mắt toàn thể Hội nghị và cam kết sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thùy Linh - Chủ tịch Công đoàn và ông Nguyễn Huy Hưng - Cụctrưởng đã đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Cục QHLĐTL đã ký kết Giao ước thi đua năm 2020 để triển khai thực hiện các nội dung thi đua đã phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ giao.


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584