Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Cục Quan hệ lao động và Tiền lương làm việc với Văn phòng ILO Việt Nam về Dự án NIRS Canada Cục Quan hệ lao động và Tiền lương làm việc với Văn phòng ILO Việt Nam về Dự án NIRS Canada 01/12/2023 11:06

TẬP HUẤN “QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG  VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG” TẬP HUẤN “QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG” 03/11/2023 09:45

Đại hội Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp Đại hội Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp 16/08/2023 10:23

Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia 10/08/2023 02:09

Hội thảo “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” Hội thảo “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” 31/07/2023 11:04

Lao động nữ theo Bộ luật Lao động năm 2019 được hưởng những quyền lợi gì Lao động nữ theo Bộ luật Lao động năm 2019 được hưởng những quyền lợi gì 29/06/2023 10:11

Thúc đấy thiết chế hòa giải lao động và trọng tài lao động Thúc đấy thiết chế hòa giải lao động và trọng tài lao động 29/06/2023 10:05

Chính sách tiền lương tối thiểu trong việc bảo vệ người lao động không bị trả mức lương quá thấp Chính sách tiền lương tối thiểu trong việc bảo vệ người lao động không bị trả mức lương quá thấp 29/06/2023 09:46

Pháp luật quốc tế về hợp đồng lao động điện tử và  bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Pháp luật quốc tế về hợp đồng lao động điện tử và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 29/06/2023 09:35

Những quy định của pháp luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình Những quy định của pháp luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình 29/06/2023 09:26

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584