Ủy ban Quan hệ lao động họp kỹ thuật lấy ý kiến dự thảo Báo cáo quan hệ lao động    
Cập nhật: 12/06/2023 04:09
Xem lịch sử tin bài

Ủy ban Quan hệ lao động họp kỹ thuật lấy ý kiến dự thảo  Báo cáo quan hệ lao động

Trong khuôn khổ triển khai hoạt động thường niên, Ủy ban quan hệ lao động (UBQHLĐ) tổ chức cuộc "Họp kỹ thuật lấy ý kiến hoàn thiện Báo cáo Quan hệ lao động" vào ngày 08/6/2023 tại Hà Nội. Ông Tống Văn Lai, Trưởng Bộ phận kỹ thuật UBQHLĐ- Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, chủ trì cuộc họp. Tham dự buổi họp kỹ thuật có bà Ingrid Christensen, giám đốc ILO Việt Nam, các thành viên Bộ phận kỹ thuật của UBQHLĐ (gồm các đại diện của Chính phủ, người lao động, người sử dụng lao động và một số chuyên gia), các chuyên gia độc lập trong nước và một số chuyên gia của ILO về quan hệ lao động.

Bà Inggrid Christensen, Giám đốc ILO Việt Nam phát biểu tại buổi họp. Ảnh: CIRD

Tại buổi họp, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu giúp cho Ban kỹ thuật nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện báo cáo trước khi trình UBQHLĐ. Bên cạnh đó, việc xác định phương hướng và cách thức xây dựng các khuyến nghị và các sản phẩm khác của UBQHLĐ cũng được thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến có giá trị.

Ông Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc CIRD thay mặt Bộ phận kỹ thuật UBQHLĐ trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: CIRD

Các ý kiến chuyên gia góp ý cho cho dự thảo Báo cáo quan hệ lao động đã đề cập đến một số nội dung đáng chú ý, như:

- Việc xác định vai trò của Báo cáo quan hệ lao động là một sản phẩm trọng tâm của UBQHLĐ, được xuất bản định kỳ, do đó báo cáo phải có sự tham gia và đồng thuận của ba bên và báo cáo phản ánh được về quan hệ lao động gắn liền với những diễn biến về kinh tế-xã hội trong kỳ báo cáo.

- Xác định phạm vi của báo cáo đề cập đến cả QHLĐ cá nhân và QHLĐ tập thể (theo quy định của Bộ luật lao động) hay chỉ đề cập đến QHLĐ tập thể.

- Quá trình xây dựng báo cáo cần: Xác định rõ đối tượng hưởng thụ là những ai; Thông tin về bối cảnh kinh tế-xã hội cần trình bày ngắn gọn và tập trung phân tích tác động đến tình hình QHLĐ; Các thông tin, số liệu đưa ra cần có hệ thống các chỉ số đánh giá được mức độ hài hòa, ổn định và tiến bộ của QHLĐ, qua đó đưa ra được những nhận định về xu hướng phát triển của QHLĐ trong giai đoạn tiếp theo.

- Vì đây là sản phẩm của ba bên, báo cáo cũng nên đề cập đến việc triển khai thực hiện các công ước của ILO mà Việt Nam đã tham gia trong giai đoạn báo cáo như Công ước số 98 về quyền thương lượng tập thể và kết quả thực hiện các nội dung về lao động đề cập trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP và EVFTA) mà Việt Nam đang tham gia.

- Các chuyên gia cũng nhấn mạnh một lần nữa về nhận định và các khuyến nghị trong báo cáo cần phải phản ánh được quan điểm và nhất trí của ba bên.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo. Ảnh: CIRD

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về phương hướng xây dựng các khuyến nghị và các sản phẩm của UBQHLĐ. Chuyên gia về QHLĐ của ILO có bài trình bày kinh nghiệm về quá trình xây dựng và các sản phẩm của các cơ chế, thiết chế ba bên của các nước (Hàn Quốc, Hà Lan và Mông Cổ) và nêu một số gợi ý cho Việt Nam.

Kết thúc thảo luận, các thành viên thống nhất một số nội dung như: các hoạt động của UBQHLĐ cần nhấn mạnh đến "quá trình" để ra một khuyến nghị hay các sản phẩm khác của Ủy ban; cần thiết có sự tham gia trực tiếp và tích cực của các chuyên gia có kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các khuyến nghị của UBQHLĐ; và quan trọng nhất là các khuyến nghị cần phải có sự đồng thuận chung của ba bên. Đồng thời, đề xuất phương pháp làm việc của UBQHLĐ bao gồm: Thường xuyên tổ chức phiên họp toàn thể của UBQHLĐ; Xây dựng kế hoạch làm việc hằng năm theo đó xác định các vấn đề cụ thể mà UBQHLĐ thấy cần thiết; Thành lập các Ban chuyên đề trực thuộc Bộ phận kỹ thuật để mỗi một Ban có trách nhiệm nghiên cứu và triển khai một vấn đề cụ thể đã được xác định trong bản kế hoạch hằng năm của UBQHLĐ.

Chuyên gia ILO trình bày ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: CIRD

Tổng kết buổi họp, ông Tống Văn Lai, Trưởng Bộ phận kỹ thuật UBQHLĐ ghi nhận những nỗ lực của Ban kỹ thuật UBQHLĐ đã xây dựng được dự thảo Báo cáo quan hệ lao động, bước đầu phác thảo bức tranh về QHLĐ trong bối cảnh có rất nhiều biến động trong nước và quốc tế trong giai đoạn 2020-2022 vừa qua. Các ý kiến xác đáng và sâu sắc của các chuyên gia sẽ được Ban kỹ thuật nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện trong báo cáo.

Ông Tống Văn Lai cũng nhấn mạnh các buổi họp của Ban kỹ thuật của UBQHLĐ cũng cần được tổ chức thường xuyên hơn, như là một bước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của UBQHLĐ cũng như của Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận giúp việc của UBQHLĐ trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: CIRD


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584