Đại hội Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp    
Cập nhật: 16/08/2023 10:23
Xem lịch sử tin bài

Đại hội Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Với phương châm hành động: “Dân chủ - Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”, trong 02 ngày 14/8 -15/8, Đại hội Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 15/8, diễn ra phiên làm việc thứ hai của Đại hội Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự Đại hội, về phía Bộ LĐTBXH có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng; đồng chí Lê Tấn Dũng - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng; Đồng chí Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng.
Về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam, có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Các đồng chí nguyên Chủ tịch Công đoàn Bộ qua các thời kỳ; Các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Lãnh đạo Công đoàn các Bộ trong Khối thi đua I; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, cùng 189 đại biểu, đại diện cho 1.917 đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

Trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, bà Đàm Thị Minh Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ LĐTBXH khóa VIII đã đề ra: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của đơn vị; phát huy được trách nhiệm là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVCLĐ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tích cực hưởng ứng các phong trào, chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ phát động.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo  tại Đại hội

CBCCVCLĐ đã luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng vươn lên, khắc phục mọi khó khăn thách thức để phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có tinh thần hỗ trợ, tương thân tương ái và trách nhiệm với đồng chí, đồng nghiệp và cộng đồng; đóng góp quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong những năm qua.
Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Bộ LĐTBXH phấn đấu tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ LĐTBXH vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
Trong đó chú trọng vào tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời, sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp... Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng Đại hội Công đoàn Bộ LĐTBXH thành công tốt đẹp

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đoàn viên; thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên khi gặp khó khăn, gia đình có việc hiếu. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm, hỗ trợ những cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, nhân đạo từ thiện, góp phần vào xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, văn minh.
Ngoài ra, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục được đổi mới; phối hợp với thủ trưởng đơn vị để triển khai thực hiện tốt quy chế dân 23 chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo, dân chủ của cán bộ, đoàn viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, quản lý cơ quan, đơn vị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa.

Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn

Tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ và các đồng chí Lãnh đạo Bộ nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, những đóng góp của Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.
Thứ trưởng chia sẻ, trong nhiệm kỳ vừa qua, với ý chí bản lĩnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, tư duy đổi mới, Công đoàn Bộ đã phát huy vai trò, trách nhiệm và đóng góp cho sự phát triển của Bộ, ngành LĐTBXH. Hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng tập trung, hướng về người lao động. Cùng với việc duy trì tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn truyền thống, Công đoàn Bộ đã thường xuyên đổi mới, tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn.


Đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2016-2023 phát biểu tại Đại hội

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đã giúp khơi dậy năng lực sáng tạo, tinh thần vượt khó của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trên từng vị trí, lĩnh vực công tác; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt các chương trình tổng thể cải cách hành chính. Công tác nữ công và chăm lo, động viên nữ đoàn viên được thực hiện đầy đủ, đã đang đang góp phần khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng nữ công chức, viên chức trong Bộ.
Thứ trưởng đề nghị Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 cần bám sát định hướng nhiệm vụ của Bộ trong từng năm, đặc biệt triển khai các nội dung trọng tâm sau:
Một là, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng để đoàn viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của Bộ, nâng cao ý thức tự giác, nỗ lực phấn đấu, phát huy hết khả năng, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hai là, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn theo tinh thần tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới phương thức và hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
Ba là, tăng cường xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; chú trọng phát triển các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong công sở; thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên; triển khai thực hiện nhiều hơn các chương trình phúc lợi; chăm lo lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, khuyến khích phát huy được trí tuệ, khơi thông sức sáng tạo của các đoàn viên, từ đó tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của bộ và của ngành.


Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội

Bốn là, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đặc biệt phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, công đoàn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực..
Năm là, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tạo chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong tổ chức hoạt động công đoàn nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, chức năng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, viên chức, lao động.

Công đoàn Bộ LĐTBXH để lại nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ qua

Tại Đại hội, thay mặt Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu chúc mừng Công đoàn Bộ LĐTBXH đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. 
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết, tình hình trong nước và quốc tế giai đoạn 2016-2023 có nhiều khó khăn, thách thức và nhiều thuận lợi, cơ hội đan xen. Trong bối cảnh đó, Công đoàn Bộ LĐTBXH đã tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ VIII. Dưới góc độ Công đoàn Viên chức, đồng chí Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, Công đoàn Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2016-2023 đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, trong đó có 5 điểm nổi bật.

Công đoàn Bộ LĐTBXH nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH trao tặng về việc đã có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thuộc Bộ

Một là, Công đoàn Bộ LĐTBXH đã quan tậm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, để lại nhiều dấu ấn. Hai là, đã động viên, khích lệ công đoàn viên, NLĐ tham gia các phong trào thi đua song song với hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công đoàn viên, NLĐ trong việc thực hiện công việc chung, tích cực tham gia các cuộc thi, đạt nhiều thành tích tốt. Bốn là, xây dựng tổ chức vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và cơ quan, trong đó đã làm tốt việc xây dựng nội bộ tổ chức công đoàn. Năm là, Công đoàn Bộ LĐTBXH đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua I nói riêng, cũng như các hoạt động của Công đoàn Viên chức, để lại nhiều dấu ấn.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc

Đồng chí Ngọ Duy Hiều đề nghị thời gian tới Công đoàn Bộ LĐTBXH tiếp tục bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, lấy lợi ích, nhu cầu nguyện vọng của NLĐ làm căn cứ để xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động. Bên cạnh đó, đề nghị Công đoàn Bộ LĐTBXH gương mẫu đi đầu trong nhiệm vụ quan tâm, chăm lo tới quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, NLĐ vì nhiệm vụ của ngành LĐTBXH gắn kết chặt chẽ với hoạt động công đoàn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nội dung phải thiết thực hiện đại, phương thức phải phong phú, hấp dẫn, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, hưởng ứng phong trào thi đua trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác năm. Tổ chức công đoàn không những cần quan tâm tới đời sống của đoàn viên công đoàn trực thuộc, mà còn cần huy động lực lượng đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho công đoàn viên cả nước. Cuối cùng, cần xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đoàn viên, nhất là những đoàn viên, công chức, viên chức mới được tuyển dụng.
Trong khuôn khổ Đại hội, Công đoàn Bộ LĐTBXH được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thuộc Bộ. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc.
Kết thúc Đại hội, 15 đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội. Lãnh đạo Bộ tặng hoa chức mừng Ban chấp hành Công đoàn Bộ khóa IX và tặng quà tri ân các đồng chí thôi không tham gia Ban chấp hành Công đoàn Bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quang cảnh Đại hội

Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584