Đối thoại ASEAN - EU về bình đẳng giới: Thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững 5 - bình đẳng giới tại nơi làm việc    
Cập nhật: 22/10/2018 10:39
Xem lịch sử tin bài

Sáng ngày 22/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) và Chương trình tăng cường đối thoại EU-ASEAN (E-READI) tổ chức Đối thoại ASEAN - EU về bình đẳng giới với chủ đề "Thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững 5 - bình đẳng giới tại nơi làm việc".

Đối thoại ASEAN - EU về bình đẳng giới: Thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững 5 - bình đẳng giới tại nơi làm việc
Tham dự Đối thoại có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà, ông Kung Phoak, Phó Tổng thư ký phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, ông Bruno Angelet, Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Tham dự sự kiện có đại diện Đại sứ quán các nước, các vị trưởng đoàn Uỷ ban Phụ nữ ASEAN của các nước thành viên và các đại biểu tới từ các tổ chức trong nước và Quốc tế cùng các đơn vị báo chí Trung ương và địa phương…

Đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 tại Việt Nam. Cuộc đối thoại có sự tham gia của các quan chức cao cấp của Liên minh Châu Âu (EU) và các Quốc gia thành viên ASEAN chịu trách nhiệm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Sự ra đời của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên hợp quốc với Mục tiêu số 5 về bình đẳng giới đã tiếp thêm động lực cho các nước trên thế giới và các cơ chế khu vực để thực hiện những cam kết của mình trong lĩnh vực này. Mục tiêu số 5 nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực và hiệu quả của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, là động lực chính tạo ra sự phát triển bền vững. Để đạt được những mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, bao gồm cả việc thực hiện Mục tiêu số 5 về đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Đối thoại

Phát biểu khai mạc Đối thoại, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, bình đẳng giới tại nơi làm việc là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy quyền năng kinh tế, là tiền đề nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Nhận thức rõ điều này, Việt Nam đã xây dựng những khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ về kinh tế thông qua các mô hình, hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp và thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 50% lao động nữ được học nghề từ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tỉ lệ có việc làm của phụ nữ trong tổng số lao động có việc làm được duy trì ở mức trên 48%. Nhiều địa phương xây dựng được Quỹ “Phụ nữ khởi nghiệp” và có tỉ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt trên 30%. Nhiều cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất có mô hình nhà trẻ. Nhờ đó, bình đẳng giới trong lao động, việc làm ngày càng được cải thiện đáng kể, tăng cường bình đẳng giới thực chất về quyền và cơ hội giữa nam và nữ.

Thứ trưởng cho biết, bình đẳng giới tuy đã có nhiều tiến bộ trong khu vực và tại từng quốc gia thành viên ASEAN, song vẫn còn nhiều việc cần phải làm để giải quyết các thách thức hiện nay. Chất lượng việc làm của lao động nữ còn thiếu bền vững, thu nhập trung bình còn thấp hơn lao động nam; định kiến giới còn tồn tại trong tuyển dụng và lựa chọn nghề của nam và nữ; những rào cản trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống vẫn là những khó khăn tồn tại trong thế giới việc làm của phụ nữ.  Trong lĩnh vực an sinh xã hội, vấn đề việc làm, kết nối nghề với việc làm, bảo hiểm xã hội cho phụ nữ chính là những nội dung đảm bảo được bình đẳng giới trong việc làm của Mục tiêu phát triển bền vững số 5.

Cũng tại Đối thoại, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ giữa hai khu vực. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm và khó khăn của mình và hy vọng sẽ cùng các nước thành viên ASEAN học hỏi được các kinh nghiệm từ các nước châu Âu trong giải quyết các vấn đề này.

Ông Kung Phoak, Phó Tổng thư ký Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN phát biểu tại Đối thoại

Phát biểu tại Đối thoại, ông Kung Phoak, Phó Tổng thư ký Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN cho biết "ASEAN cam kết đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trể m gái như đã thể hiện trong Tầm nhìn ASEAN 2025 và các văn kiện trọng yếu của ASEAN". Ông cho biết thêm "Năm 2017 là một năm thành công của ASEAN trong việc tôn vinh phụ nữ và trẻ em gái".

ASEAN và Liên minh Châu Âu là hai đối tác cam kết chặt chẽ trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và các quyền tự do cơ bản được quy định trong Tuyên bố toàn cầu về Quyền con người và các văn kiện quốc tế liên quan mà các quốc gia ASEAN tham gia.

Ông Bruno Angelet, Đại sứ Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại Đối thoại

Tại Đối thoại, các đại biểu thống nhất rằng bình đẳng giới không chỉ là một quyền cơ bản của con người mà còn là một nền tảng cần thiết để xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững. Mặc dù ghi nhận những tiến bộ đã đạt được cho đến nay, phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục chịu sự phân biệt và bạo lực trên khắp mọi nơi trên thế giới. Mục tiêu phát triển bền vững số 5 nhằm đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, được coi là tiền đề để đạt được tất cả các mục tiêu phát triển và chỉ số phát triển bền vững.

Với ý nghĩa đó, đối thoại tập trung thảo luận tích cực, cụ thể vào những nội dung sau: một là, những thách thức, các yếu tố và chiến lược có thể giúp hợp tác tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến bình đẳng giới ở cấp khu vực và cấp quốc gia của ASEAN và EU; hai là, những yếu tố cụ thể về tầm quan trọng của bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong thế giới việc làm, trên cơ sở đó xác định được các hành động và lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tới để bổ trợ cho các chương trình và sáng kiến hợp tác khác có liên quan đang thực hiện. Bên cạnh đó là các biện pháp lồng ghép giới có hiệu quả của khu vực ASEAN trong những chính sách liên quan đến bình đẳng giới tại nơi làm việc, như giáo dục nghề nghiệp, các luật về lao động và di cư an toàn; ba là, tăng cường các hoạt động phối hợp trong thời gian tới giữa ASEAN và EU về bình đẳng giới.


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang