Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44    
Cập nhật: 07/10/2018 02:50

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584