Về việc thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2018    
Cập nhật: 16/08/2018 02:17
Xem lịch sử tin bài

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được thư của Bà Nguyệt Vũ, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Địa chỉ: Số 796 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội phản ánh về việc thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2018 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 6194/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 7 năm 2018.

Về việc thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi nghiên cứu nội dung thư của bà, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Liên quan tới việc thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã sớm nhận thấy quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ có tác động nhiều hơn đối với lao động nữ so với lao động nam vì cách tính lương hưu của lao động nam thay đổi có lộ trình còn của lao động nữ thay đổi không có lộ trình. Trên cơ sở dự báo, đánh giá tác động về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ có Báo cáo số 548/BC-CP ngày 21 tháng 11 năm 2017 và Tờ trình số 231/TTr-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 với Quốc hội đề xuất phương án điều chỉnh chính sách để giảm bớt thiệt thòi đối với lao động nữ và phù hợp hơn giữa lao động nam và lao động nữ nghỉ hưu trong cùng thời điểm.

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, ngày 15 tháng 6 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 64/2018/QH14, trong đó giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lượng hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu.

Hiện nay, theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã soạn thảo và đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về vấn đề này theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và sẽ sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584