Chế độ nghỉ việc riêng có lương    
Cập nhật: 09/10/2018 02:13
Xem lịch sử tin bài

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn nhất hỏi: Căn cứ theo Điểm b, Khoản 1, Điều 116 Bộ luật Lao động 2012 quy định trường hợp con kết hôn thì người lao động được nghỉ 01 ngày nghỉ có lương.

Chế độ nghỉ việc riêng có lương

Vậy xin được hỏi khi con riêng của người lao động (ví dụ: Lao động nam kết hôn với lao động nữ đã có con riêng) kết hôn thì có thuộc trường hợp được nghỉ việc riêng có lương theo Điểm b, Khoản 1, Điều 116 Bộ luật Lao động nêu trên hay không?

Về vấn đề này, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh . và Xã hội có ý kiến như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 116 Bộ luật lao động năm 2012 quy định người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương 01 ngày trong trường hợp con kết hôn, mà không phân biệt người này là con chung hay con riêng. Do vậy, nếu là con kết hôn thì người lao động được hưởng được chế độ quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 116 nêu trên.

Xem toàn văn văn bản tại đây.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584