Đại hội Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp Đại hội Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Cập nhật: 10:23 - 16/08/2023

Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia
Cập nhật: 02:09 - 10/08/2023

Hội thảo “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” Hội thảo “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”
Cập nhật: 11:04 - 31/07/2023

Lao động nữ theo Bộ luật Lao động năm 2019 được hưởng những quyền lợi gì Lao động nữ theo Bộ luật Lao động năm 2019 được hưởng những quyền lợi gì
Cập nhật: 10:11 - 29/06/2023

Thúc đấy thiết chế hòa giải lao động và trọng tài lao động Thúc đấy thiết chế hòa giải lao động và trọng tài lao động
Cập nhật: 10:05 - 29/06/2023

Chính sách tiền lương tối thiểu trong việc bảo vệ người lao động không bị trả mức lương quá thấp Chính sách tiền lương tối thiểu trong việc bảo vệ người lao động không bị trả mức lương quá thấp
Cập nhật: 09:46 - 29/06/2023

Pháp luật quốc tế về hợp đồng lao động điện tử và  bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Pháp luật quốc tế về hợp đồng lao động điện tử và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Cập nhật: 09:35 - 29/06/2023

Những quy định của pháp luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình Những quy định của pháp luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Cập nhật: 09:26 - 29/06/2023

Nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp lao động cho hòa giải viên  và trọng tài viên lao động Nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp lao động cho hòa giải viên và trọng tài viên lao động
Cập nhật: 09:20 - 29/06/2023

Quy định pháp luật về chính sách lao động dôi dư  khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước Quy định pháp luật về chính sách lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
Cập nhật: 10:47 - 22/06/2023

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584