Văn bản pháp quy
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản
Ký hiệu Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584