• Cục Trưởng

  • Nguyễn Huy Hưng

  • Điện thoại: (84- 024) 39.362.917


  • Phó Cục trưởng
    Tống Văn Lai

  • Phó Cục trưởng
    Nguyễn Xuân Tường

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584