Góp ý dự thảo văn bản

Các Dự thảo Văn bản đang trong thời gian lấy ý kiến.
STTTiêu đề văn bản dự thảoXem văn bảnTải vềXem góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTTiêu đề văn bản dự thảoXem văn bảnTải vềXem góp ý
văn bản dự thảo
Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động theo khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Bộ luật Lao động Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Nghị định Quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Nghị định Quy định việc tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Nghị định Quy định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động Xem văn bản Tải về Xem các góp ý

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584