Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020    
Cập nhật: 19/08/2020 05:18
Xem lịch sử tin bài

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển quan hệ lao động thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020
Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584