CHI BỘ CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2    
Cập nhật: 14/02/2020 05:38
Xem lịch sử tin bài

CHI BỘ CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2

Chiều ngày 13/02/2020, Chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương đã tổ chức cuộc họp Chi bộ tháng 02 năm 2020. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Văn Thanh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Tống Văn Lai, Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

Tại cuộc họp, Chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với đồng chí Vũ Phương Oanh, chuyên viên phòng chính sách Lao động và đồng chí Phạm Minh Nguyệt, chuyên viên phòng Quan hệ lao động. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Văn Thanh đã trao Quyết định và chúc mừng hai đảng viên mới của Chi bộ. Đồng chí Bí thư Chi bộ Tống Văn Lai giao nhiệm vụ cho hai đảng viên mới và mong muốn 02 đồng chí sẽ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Sau lễ kết nạp Đảng viên mới, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)”. Đồng chí Nguyễn Duy Phúc, Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày tóm tắt lịch sự hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam,qua đó khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là giai cấp tiên phong của công nhân, người lao động và dân tộc Việt Nam, luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong buổi sinh hoạt, các vấn đề về tăng cường vai trò của Đảng đối với lĩnh vực chuyên môn của Cục đã được đặt ra để các đảng viên tập trung thảo luận. Qua đó giúp các đảng viên trong Chi bộ nhận thức rõ hơn những nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ chuyên môn cần phải tập trung triển khai trong thời gian tới.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584